Stichting Vrienden van Verwolde

Stichting Vrienden van Verwolde

 Om het landgoed nu en in de toekomst te kunnen behouden en ervoor te zorgen dat iedereen ervan kan blijven genieten, is de Stichting Vrienden van Verwolde in het leven geroepen. Tot nu toe hebben we enorme steun gekregen, met name van de vrijwilligers, om de Moesgaard en de “Rode Schuur” weer in ere te kunnen herstellen, en om het bos te kunnen beheren en gezond te houden. Maar wij zullen in de nabije toekomst vooral financiële hulp nodig hebben om die mooie stukjes historisch landschap verder te kunnen ontwikkelen en beschermen.

De verkoop van hout, de mensen die gebruik maken van de ruiterroute, de inhoud van de IJzeren Hein (ten behoeve van de Dikke Boom) en donateurs (de Vrienden van Verwolde) zorgen ervoor dat er gereedschappen kunnen worden aangeschaft voor het nodige onderhoud. De vrijwilligers zijn enthousiast en helpen meedenken hoe alles weer in haar oude glorie teruggebracht kan worden.

Zo staan er op de verlanglijst nog tal van projecten die uitgevoerd moeten worden, die kostbaar maar noodzakelijk zijn. De muur om de Moesgaard zal weer opgebouwd moeten worden; de Dikke Boom en het omliggende bos verzorgd worden; we hopen ooit de grote kas, die vroeger zo trots langs de rand van de Moesgaard lag, weer op te bouwen; de paden voor de wandelaars moeten regelmatig onderhouden en hersteld worden.

We hebben daarom de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI*) “Stichting Vrienden van Verwolde” ( RSIN 8514.34.459) in het leven geroepen. De stichting zal zich inzetten voor de maatschappelijke diensten die geboden worden door Landgoed Verwolde en andere, in de vroegere gemeente Verwolde gelegen, historische landgoederen. Hier zijn namelijk vele elementen te vinden die bijdragen aan het genot van bezoekers; het algemeen nut dienen. Om het onderhoud en de restauratie van bijvoorbeeld de moestuinmuur, de prachtige laanbomen, wandelpaden en alle andere belangrijke landschapselementen te kunnen bekostigen, wordt via de Stichting Vrienden van Verwolde geld ingezameld. Door deze donateurs en hopelijk ook u als donateur in de toekomst, is dit allemaal mogelijk.

Doelstelling en bestuur

DOEL VAN DE STICHTING
1. De stichting Vrienden van Verwolde heeft ten doel:

a. Het in stand houden en vitaliseren van Landgoed Verwolde en andere in de oorspronkelijke gemeente Verwolde gelegen historische landgoederen;
b. Maatschappelijke bewustwording, betrokkenheid en mede-verantwoordelijkheid realiseren bij de (lokale) gemeenschap ten aanzien van het multifunctioneel (wonen, werken, landbouw, bosbouw, water, recreatie, cultuurhistorie) behoud en ontwikkeling van Landgoed Verwolde en andere in de oorspronkelijke gemeente Verwolde gelegen historische particuliere landgoederen.

2.De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. Onderhoud en renovatie van opstallen en natuurschoon te realiseren;
b. Planmatig actueel noodzakelijke en voor de toekomst preventieve maatregelen in het kader van de doelen van de stichting te nemen op alle mogelijk denkbare manieren.
c. De (lokale) gemeenschap door middel van communicatie en samenwerking te betrekken bij door het bestuur relevant geachte behoud- en ontwikkeling doelen.

3. Het is geenszins de bedoeling eigenaren van de landgoederen te verrijken.

4. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Verwolde bestaat uit:

1. Mevrouw J. Teenstra, voorzitter

2. Mevrouw J. de Vries, financiën

3. Mevrouw M.P.F. Straathof, secretaris

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit.

Donateur worden

Word nu ook Vriend van Verwolde

Wij nodigen u uit om Vriend van Verwolde te worden. Met een gift van € 30,00 per jaar -meer mag ook 🙂 – blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op Verwolde en eenmaal per jaar is er een speciale Vriendendag, waarop u kunt genieten van alle vooruitgang die u en zij mogelijk hebben gemaakt. 

De Stichting Vrienden van Verwolde is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift of donatie is daardoor volledig fiscaal aftrekbaar (RSIN 8514.34.459).

U kunt uw gift overmaken op rekening

NL34 ABNA 0448428911 t.n.v. Stichting Vrienden van Verwolde 

In het onderstaande Contactformulier kunt u uw naam en adres aan ons doorgeven*; u ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw Vriendschap met Verwolde.

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Verwolde hartelijk dank !

* Voor onze privacy verklaring, klik onderaan de pagina.

Contact*

Stichting Vrienden van Verwolde

Post adres:  Verwoldseweg 28, 7245 VW,  LAREN

Telefoon: 06-15092900

Email: info@vriendenvanverwolde.nl

Stel uw vraag en we nemen z.s.m. contact met u op! 

 

* Voor onze privacy verklaring, klik onderaan de pagina.