Doelstelling en bestuur

DOEL VAN DE STICHTING
1. De stichting Vrienden van Verwolde heeft ten doel:

a. Het in stand houden en vitaliseren van Landgoed Verwolde en andere in de oorspronkelijke gemeente Verwolde gelegen historische landgoederen;
b. Maatschappelijke bewustwording, betrokkenheid en mede-verantwoordelijkheid realiseren bij de (lokale) gemeenschap ten aanzien van het multifunctioneel (wonen, werken, landbouw, bosbouw, water, recreatie, cultuurhistorie) behoud en ontwikkeling van Landgoed Verwolde en andere in de oorspronkelijke gemeente Verwolde gelegen historische particuliere landgoederen.

2.De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. Onderhoud en renovatie van opstallen en natuurschoon te realiseren;
b. Planmatig actueel noodzakelijke en voor de toekomst preventieve maatregelen in het kader van de doelen van de stichting te nemen op alle mogelijk denkbare manieren.
c. De (lokale) gemeenschap door middel van communicatie en samenwerking te betrekken bij door het bestuur relevant geachte behoud- en ontwikkeling doelen.

3. Het is geenszins de bedoeling eigenaren van de landgoederen te verrijken.

4. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Verwolde bestaat uit:

1. Mevrouw J. Teenstra, voorzitter

2. Mevrouw J. de Vries, financiƫn

3. Mevrouw M.P.F. Straathof, secretaris

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit.