Activiteitenplan

Activiteitenplan 2019-2023

Het beleid van het bestuur zal voor de komende jaren gericht zijn op het vergroten van het aantal vrienden. Daarvoor wenst de Stichting haar organisatie de komende jaren verder te professionaliseren. Daarom zullen er in de periode 2019-2023 de volgende projecten binnen de Stichting worden opgepakt en uitgevoerd:

 • Vernieuwen beleidsplan en het daaruit voortvloeiende financiĆ«le plan
 • Opstellen aanvraag / bestedingsprocedure

Daarnaast komen de volgende projecten voor ondersteuning in aanmerking

 • Blijven bijdragen in het faciliteren van de vrijwilligers (veiligheidsmiddelen, scholing, kantine)
 • Werven van inkomen (donateurs)
 • Bijdrage bodemonderzoek en opstellen actieplan tbv behoud Dikke Boom (2020)
 • Bijdrage uitvoering actieplan tbv behoud Dikke Boom (2021)
 • Aanvullend worden per jaar activiteiten vastgesteld

Heeft u een goed idee voor een activiteit? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Activiteiten in voorgaande jaren
De afgelopen jaren heeft de stichting de volgende activiteiten ondernomen:

 • 2018: website van de Stichting vernieuwd
 • 2017: faciliteren veiligheidstrainingen en aanschaf veiligheidsmiddelen voor vrijwilligers
 • 2016: bijdrage in aanschaf zaagtafel, aanschaf grondbak en reparatie knik-tractor
 • 2015: aanschaf kettingzaag en bijdrage in uitbereiding erfverharding