Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is voor de Stichting Vrienden van Verwolde van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In het kort

Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Vrienden van Verwolde doen met de informatie die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juli 2018.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze websites en het beheren van het donateursbestand is het mogelijk dat wij de volgende informatie van en over u verkrijgen:

 • Uw naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Berichten in apps en sms
 • Gegevens met betrekking tot deelname/bijdrage aan een activiteit

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Uw persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • Het verwerken van uw donateurschap;
 • Het op uw verzoek toesturen van informatie via post, e-mail of telefonisch of u op de hoogte houden van activiteiten;
 • Het beantwoorden van uw vragen of het vragen om uw mening;

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden. Wel is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten afstaan indien dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf, of als het aantal donateurs wettelijk moet worden vastgesteld).

Cookies
Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze websites en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het verplaatsen van uw gegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Verwolde,

Postadres: Verwoldseweg 28, 7245 VW  Laren / e-mail adres: (info@vriendenvanverwolde)

Het is tevens mogelijk online ons contactformulier in te vullen.