Sponsoring & giften

Verwerven van inkomsten

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van donateurs, giften, legaten,  sponsoren en fondsen.

Giften

Wij zijn blij met iedere gift! U kunt deze overmaken op IBAN:
NL34 ABNA 0448 428 911 t.n.v. St. Vrienden van Verwolde.
Wanneer u ons via de contactpagina laat weten dat u een gift doet of wilt doen, dan zijn we u daarvoor zeer erkentelijk.

Stichting Vrienden van Verwolde heeft de ANBI-status.